Sự nghiệp đừng mong cầu chỉ có bằng phẳng dễ đi, vì không gặp phải chông gai thì chí nguyện không kiên cườngzenlifejp.com

Giống như nước, một người khôn ngoan sẽ biết thích nghi với hoàn cảnh.zenlifejp.com

Đá quý không thể được đánh bóng mà không có ma sát cũng như con người không thể tốt lên mà không trải qua rèn luyện, tu tập.zenlifejp.com

Đối với mỗi chúng ta, có xác định ‘tâm linh là không theo tôn giáo’, hay là huyền bí học có đóng vai trò nào đó, quan trọng trong đối với hành trình đi tìm lẽ sống của họ, thì cốt lõi nó chính là trái tim, nguồn cảm hứng và sự thúc đẩy để họ dấn thân vào việc khám phá bản chất sâu thẳm và kết nối với thế giới tinh thần.

Thực tế cho thấy, huyền học là nền tảng cốt lõi của mọi cuộc hành trình thức tỉnh tâm linh. Nếu không có yếu tố huyền bí, cuộc sống có thể trở nên u ám, cằn cỗi, thiếu hướng dẫn và không có ý nghĩa, vì thiếu những động cơ sâu xa để tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn

Xem thêm